Na rozdiel od predchádzajúcich vyššieuvedených typov podláh, je dutinová podlaha ATIZ montovaná v skladbe:

–    sádrovláknitá doska FIFAFloor 1200 x 600 x 18 mm
–    separačná fólia KNAUF
–    anhydritová liata samonivelizačná vrstva hr. 35 mm

Na rozdiel od vyššieuvedených typov podláh ATIZ ADS 40 Al a ATIZ AKS sa v tomto prípade jedná pri montáži o mokrý proces.

Pre vniknutie do medzipriestoru na prianie zákazníka vkladáme tzv. servisné otvory. Tento typ podláh je vhodný pre interiéry, kde sú nároky na vstup do medzipriestoru podlahy minimálne.