Výber z referenčných zákaziek:

Miesto zákazky Výmera v m2 Technológia Realizácia

Letisko, Bratislava 780 Zdvojené podlahy 2010
Nafta, Gbely 560 Zdvojené podlahy 2010
Baumax, Bratislava 1750 Zdvojené podlahy 2010
United Hodling, Bratislava 585 Zdvojené podlahy 2010
IBEX, Nitra 286 Zdvojené podlahy 2010
VUJE, Trnava 377 Zdvojené podlahy 2009
ZIPP, Bratislava 521 Zdvojené podlahy 2009
Colorstav team, Bratislava 1175 Zdvojené podlahy 2009
Hant Ba, Omnipolis, Bratislava 9850 Zdvojené podlahy 2009
ZIPP, Bratislava 380 Zdvojené podlahy 2009
Linia, Košice 2980 Zdvojené podlahy 2008
ZIPP, Bratislava 728 Zdvojené podlahy 2008
Slovenská televízia, Bratislava 325 Zdvojené podlahy 2008
Slovnaft, Bratislava 310 Zdvojené podlahy 2008
Sitel, Bratislava 450 Zdvojené podlahy 2008
Hyundai, Nošovice – Takenaka Europe 6250 Zdvojené podlahy 2007 – 2008
Sony, Nitra – Takenaka Europe 2150 Zdvojené podlahy 2007
VISK, Košice 780 Zdvojené podlahy 2007
Slovnaft, Bratislava 690 Zdvojené podlahy 2007
Alcan, Levice 590 Zdvojené podlahy 2007
Alcatel, Bratislava 210 Zdvojené podlahy 2007
Slovenská televízia, Bratislava 950 Zdvojené podlahy 2007
DELL, Bratislava 17850 Dutinové podlahy 2006 – 2007
Slovnaft, Bratislava 630 Zdvojené podlahy 2006
Rozadol, Bratislava 420 Zdvojené podlahy 2006
Digital park, Bratislava 9250 Zdvojené podlahy 2006
Vodné elektrárne, Trenčín 530 Zdvojené podlahy 2005
Unibanka, Bratislava 520 Zdvojené podlahy 2005
Infostat, Bratislava 400 Zdvojené podlahy 2005
SED centrála, Žilina 940 Zdvojené podlahy 2005
Nel House, Praha 15000 Zdvojené podlahy 2005
Polyfunkčný objekt, Dunajská ul., Ba 300 Zdvojené podlahy 20052004
TIPOS, Bratislava 300 Zdvojené podlahy 2004
Slovenské elektrárne, Bratislava 1300 Zdvojené podlahy 2004
IBM, Banská Bystrica 400 Zdvojené podlahy 2004
Orga Trade, Bratislava 150 Zdvojené podlahy 2004
Polygon House, Praha 9000 Zdvojené podlahy 2003
Česká poisťovňa, Praha 4300 Zdvojené podlahy 2003
Automobilka TPCA, Kolín 2800 Zdvojené podlahy 2003