Podlaha je tvorená sádrovláknitými doskami GIFAFloor firmy KNAUF. Rozmer týchto modulov je 600 x 600 mm a hrúbka 28 – 42 mm je závislá od potrieb odberateľa na nosnosť podlahy. Najčastejší je dopyt po moduloch 600 x 600 x 32 mm, kde užitočné zaťaženie je 5,0 kN. Aj tieto moduly dľa priania zákazníka upravujeme na spodnej strane buď pozinkovaným plechom, resp. hliníkovou fóliou. Ostatné charakteristiky sú ako pri Zdvojenej podlahy ATIZ ADS 40 Al.