ATIZ ADS 40-AL  ATIZ AKS-36  ATIZ EURO 625
 Materiál  drevotrieska  sádrovláknitá doska  sádrovláknitá doska + anhydrit 
 Hrúbka a formát dosky  38 mm
600×600 mm
 36 mm
600×600 mm
 54 mm
(deska a anhydrit)
 Najmenšia konstrukčná výška  65 mm  65 mm  94 mm
 Bodové zaťaženie  3000 N 3000-5000 N  5000 N
 Rovnomerné zaťaženie  49 000 N/m  49 000 N/m
 Zvodový odpor  až 106Ω
(podľa povrchu)
 až 106Ω
(podľa povrchu)
 Horľavosť  C1
(B2 podľa DIN)
 A
nehorľavé
 A
nehorľavé
 Požiarna odolnosť  30 minút  30 minút
 Zvuková nepriezvučnosť, bočný prenos R L.W.P  49 dB 54 dB  54 dB
 Plošná hmotnosť (mení sa v závislosti na výške podlahy)  od 34 kg/ m2    od 55 kg/ m  od78 kg/ m