Je tvorená nášľapnými doskami – modulmi zdvojenej podlahy rozmerov 600x600x38 mm s vysokou objemovou hmotnosťou. Bočné hrany sú kryté plastovou lištou z dôvodu proti nárazu a vlhkosti.Pre dosiahnutie bezšpárového styku sú hrany modulov skosené pod 4 st. uhlom.


Spodná strana modulu je opatrená na prianie zákazníka:
–    hliníkovou fóliou
–    pozinkovaným plechom

 

 

Moduly podopierajú oceľové výškovonastaviteľné pochrómované stojky, ktoré sa lepia na podkladový betón pružným tmelom. Styk modulov a stojek je riešený vodivými, resp. nevodivými PVC podložkami (závisí od typu podlahy – antistatická, nevodivá…). Táto PVC podložka zároveň slúži aj ako zvuková izolácia. Na prianie je možné dodať aj elektrostaticky vodivú zdvojenú podlahu a zároveň aj vypracovať správu o elektrostatickom odpore podlahy.